Criminaliteit en rechtsstaat

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Onderzoeken over dit thema

Virtuele crisistraining 
Het virtueel nabootsen van crisissituaties zou hulpverleners kunnen helpen om nog beter met hun werk om te gaan. Criminologe Charlotte Gerritsen levert bewijs dat zo’n virtuele training echt succesvol kan zijn.

Moeders in de gevangenis 
Wie zorgt er voor de kinderen en hoe gaat het met ze? “Ik heb twee grote wensen, mama terug en een legokasteel”. Zo verwoordt een jongetje hoezeer hij zijn moeder, die in de gevangenis zit, mist. Psychologe Sanne Hissel onderzocht hoe het eigenlijk gaat met de kinderen van gedetineerde moeders in Nederland.

Welke straf verdient een crimineel? 
Stel je voor dat je plaats mag nemen op de stoel van de rechter. Hoe zou je dan een 19-jarige jongeman straffen die terechtstaat wegens verboden wapenbezit? En wat als de dader 2 jaar jonger was geweest? Welke straf geef je een man die zijn vrouw een gebroken neus geslagen heeft? En wat als het de vrouw was die haar man zo toegetakeld had?

Overige achtergrondartikelen:

Criminele keuzes maken 
De principes die je niet hebt 
Van gewelddadige boeken word je net zo agressief als van gewelddadige games 
Stalkers die opnieuw de fout in gaan, doen dat snel | Kennislink 
Gevangen ouders | Kennislink 
Werk helpt probleemjongere op het rechte pad ... 
Geldbeloning om van drugs af te blijven | Kennislink

Websites

Lespakket rechtszaak naspelen

Op deze site kun je een lespakket bestellen voor het naspelen van een rechtszaak

College bescherming persoonsgegevens 
Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy ook in de toekomst wordt gewaarborgd. 

Wijzer in recht met de rechtwijzer 
Op deze site kun je informatie vinden over het werk van het Openbaar Ministerie, de Rechter, de Kinderbescherming en de inrichtingen van Justitie. 

College bescherming persoonsgegevens 
Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy ook in de toekomst wordt gewaarborgd. 

Onderwerpen van het Openbaar Ministerie 
Op deze pagina van het Openbaar Ministerie kun je onderwerpen op het gebied van strafrecht en criminaliteit vinden. 

App

Grondwet app

Dit is een gratis te downloaden app waarin leerlingen de grondwet in eenvoudige Nederlands kunnen lezen.

 Uitgewerkte lesperiodes

Flemming v/d Graaf heeft ons zijn uitgewerkte lesperiode voor maatschappijleer havo ingezonden:


Ingebracht docentenmateriaal over dit thema

Strafrecht: de rechtszaak (thema's) 
Criminaliteit (Thema's hfst 6) 
Eindtermen thema Criminaliteit 
Grondbeginselen van de rechtstaat 
Essener, Criminaliteit en Rechtsstaat, Hoofdstuk 7: Criminaliteit en straf 
Essener, Criminaliteit en Rechtsstaat, Hoodstuk 6: Opsporen, vervolgen en berechten 
Les Hoofdstuk 5 Criminaliteit en Rechtsstaat Essener; Overheidsbeleid * cadeaubon 2011 * 
Powerpoint Criminaliteit en Rechtsstaat 
Antwoorden hst. 2 criminaliteit 
Docentenmateriaal Vmbo - Havo - Vwo 


Ingebrachte leerlingenopdrachten voor VMBO 3/4

Geweld op school 
webquest criminaliteit
Werkblad over agressie en geweld 
Samenvattings opdrachten Thema's maatschappijleer VMBO 
vragenlijst bij verhaal van ex-gedetinieerde 
Handelingsopdracht, onderwerp Belangen, belangenorganisatie Jantje Beton 
Handelingsopdracht onderwerp Belangen over Aktiegroep LAKS 
werkstuk maken naar aanleiding van de film 'American History X' 

Ingebrachte leerlingenopdrachten voor de 2e fase HAVO

Conflicting constitutional rights 
opsporingstermen 
Hoe komt een wet tot stand 
Reader maatschappijleer Domeinen A t/m D 
Kruiswoordpuzzel Criminaliteit en rechtsstaat 
webquest criminaliteitsgen 
webquest criminaliteitsgen 
Dossier Criminaliteit 
Begrippenweb politie 
Simulatiespel strafrechtszaak en burgerlijke rechtszaak 
Bezoek aan de rechtbank 

Ingebrachte leerlingenopdrachten voor de 2e fase VWO

Conflicting constitutional rights 
Role play: Simulating a penal lawsuit 
Mystery The crown witness 
opdracht bij Bowling for Columbine adhv benaderinswijze 
De zaak Lucia de B. 
Debat Criminaliteit 
Bezoek aan de rechtbank 

Ingebrachte toetsen over dit thema

Toets Criminaliteit en Rechtsstaat, 4 havo
Toets 'Jongeren' 
tentamen criminaliteit 5H 
Getting to Know Dutch Society
rechtsstaat toets 4 HAVO 
toets 4havo criminaliteit en rechtsstaat vern. 2e fase 
eenvoudige proeftoets 4havo criminaliteit en rechtsstaat 
toets criminaliteit HAVO 4 + antwoorden 
toets havo Criminaliteit en rechtsstaat: recht en eigenrichting 
Interactieve (proef)toets Criminaliteit VMBO TL met bronnen 
Interactieve (proef)toets Criminaliteit VMBO GL met bronnen 
Interactieve (proef)toets Criminaliteit VMBO BK/BB met bronnen 
Toets criminaliteit 
Interactieve digitale toets met uitslag over criminaliteit 
Interactieve digitale toets met uitslag over rechtsstaat 


 

 
Interactieve opdrachten 

Recht voor jou  
Wat is recht? Wat is rechtspraak? Wat is een rechtsstaat? Enzovoort.

Proeftoets Criminaliteit 
Met lesmateriaal en materiaal voor werkstukken.