Instanties

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Dit is een selectie uit de voor het vak relevante instanties op internet. Mis je een instantie die voor het vak van belang is of wil je zelf een instantie toevoegen, neem dan contact op met de vakredactie. 

NVLM 
Vakvereniging Leraren Maatschappijleer
Voor docenten 

Citogroep 
Toetsontwikkeling en examens VO 
Voor de docent 

KPC groep 
Het vak is via Kennis online > Vakken voortgezet onderwijs > Maatschappijleer te bereiken. 
Voor de Docent 

SLO 
Stichting Leerplan Ontwikkeling 
Voor de docent 

Examenblad 
Eindtermen voor de domeinen die de komende jaren centraal ge-examineerd worden. 
Voor alle niveau's 

Maatschappijleer Havo 
Examenprogramma's havo
Voor docenten en leerlingen 

Maatschappijleer Vwo 
Examenprogramma's vwo
Voor docenten en leerlingen  

Thema's CE 2005-2007 
Thema's centraal examen 2005-2007 (NVLM)
Voor docenten en leerlingen 

www.havovwo.nl 
Examens en antwoordmodellen raadplegen
Voor docenten en leerlingen  

Kennisnet 
Examens oefenen vanaf 1998 eerste en tweede tijdvak 
Voor docenten en leerlingen 

 
 
Tweede fase-loket 
Handige verwijzingen voor docenten naar informatie en internetsites.
Voor de docent 

Maatschappij en Politiek (vaktijdschrift) 
Maatschappij & Politiek is het vakblad voor docenten maatschappijleer. 

Toetswijzer 
Met algemen informatie en dossiers bij Kennisnet over toetsen maken. 
Voor de docent 

Toetsconstructie 
Omschrijving van het toetsconstructieproces bij Kennisnet in 8 stappen
Voor de docent 

Praktijktoetsen 
Over praktijktoetsen bij Over praktijktoetsen bij Kennisnet, speciaal geschreven voor docenten
Voor de codent 

Alfasteunpunt 
Advies werkstukken van de faculteit Letteren van de RU Groningen
Voor docenten en leerlingen 

Maatschappijleer 
Overzicht van verschillende vervolgopleidingen voor leraar Maatschappijleer (NVLM)
Voor docenten en leerlingen 

Politiek voor jongeren [PDF 112 Kb ] 
Dit bedrijf heeft zich tot doel gesteld om jongeren te informeren over politiek en jongeren te laten participeren in concrete beleidssituaties. De gedachte hierachter is dat politiek verder gaat dan het gepraat van politici en standpunten van politieke partijen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Voor docenten en leerlingen