Internetopdrachten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Internetopdrachten

Thema Niveau Onderwerp en internetadres
Arbeid alle Sociale Verzekeringen
Arbeid havo/vwo Armoede in Nederland
Arbeid havo/vwo Gelijke behandeling bij werk
Arbeid havo/vwo Vakantiewerk
Arbeid havo/vwo Arbeidsovereenkomst
Arbeid havo/vwo Kinderarbeid in Nederland
Arbeid vmbo Geen werk
Arbeid vmbo Beroepskeuze
Arbeid vmbo Kinder- en jeugdarbeid in Nederland
Arbeid vmbo Vaktoppers
Beeldvorming vmbo De invloed van de media
Beeldvorming vmbo Doelgroepen in het nieuws
Beeldvorming vmbo Postbus 51
Beeldvorming vmbo SIRE
Criminaliteit alle In aanraking met de politie
Criminaliteit havo/vwo Glen Mills School
Criminaliteit havo/vwo HALT (Het ALTernatief)
Criminaliteit havo/vwo Naar een HALT-Bureau
Criminaliteit havo/vwo Politiecijfers over gewelddadig gedrag
Criminaliteit havo/vwo Soorten criminaliteit
Criminaliteit vmbo CBS-gegevens en criminaliteit
Criminaliteit vmbo Justitie en de Glen Mills Scholen
Criminaliteit vmbo De politie maakt er wat van
Criminaliteit vmbo Politie tussen de schoolbanken
Massamedia alle Postbus 51
Massamedia havo/vwo Dagbladen
Massamedia havo/vwo Digitale kloof
Massamedia havo/vwo Geweld op televisie
Massamedia havo/vwo Raad voor de Journalistiek
Massamedia havo/vwo Mediawet
Milieu havo/vwo Milieukwesties
Milieu havo/vwo Klimaatverandering
Milieu havo/vwo Temperatuurstijging
Milieu havo/vwo Milieuvriendelijk en verantwoord consumeren
Milieu havo/vwo Files, ruimtelijke ordening en milieu
Milieu havo/vwo Discussies over biotechnologie
Multicultureel alle Remigratiewet
Multicultureel alle Ramadan
Multicultureel alle Vooroordelen en discriminatie
Multicultureel havo/vwo Huwelijken met buitenlandse partners
Multicultureel havo/vwo Remigratiewet
Multicultureel havo/vwo Multiculturele samenleving
Politiek alle Politieke partijen
Politiek alle Overheid en burger
Politiek alle Parlement
Politiek havo/vwo Verkiezingsaffiches
Politiek havo/vwo De Europese Unie
Politiek havo/vwo De instellingen van de Europese Unie
Politiek havo/vwo De geschiedenis van de Europese Unie
Stereotypering vmbo Klachten tegen discriminatie
Stereotypering vmbo Discriminatie en dan?
Verschillen vmbo Vakantiewerk
Verschillen vmbo Maatschappelijke ladder
Verschillen vmbo Laks op school