Leermiddelen online

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Interactieve leergangen, lesbladen of ander materiaal HAVO/VWO 
Heb je zelf bruikbaar lesmateriaal, plaats het dan zelf in de leermiddelendatabase. Heb je lesmateriaal op internet gevonden stuur dan een e-mail met met het internetadres naar Fred Luyben, dan wordt het op deze pagina gezet. Je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Leermiddelendatabase 
Fred Luyben 

Voorbeeldmateriaal Maatschappijleer 1 vanaf augustus 2007 (SLO) 

Docentenmateriaal bij Wat is Nederland voor een land? 
Leerlingenopdracht bij Wat is Nederland voor een land HAVO 
Leerlingenopdracht bij Wat is Nederland voor een land VWO 
Basisboekje bij de leerlinggestuurde versie 
Lespakket leerlinggestuurd materiaal 
Docentgestuurd leerlingenmateriaal HAVO 
Docentgestuurd leerlingenmateriaal VWO 

Criminaliteit en Rechtsstaat 

Opdrachten over criminaliteitscijfers 
Webquest over vrijheid van meningsuiting 

Massamedia 

Lessen over het communicatieproces en interviews 

Mens en werk 


Milieu en beleid 

Lessen over genetische modificatie 
Feiten en vragen over files in het verkeer 
Waterschappen 
Project over inrichting eigen hangplekken 

Multiculturele Samenleving 

 Lesbrief over allochtonen en discriminatie 

Politieke Besluitvorming 

Serie van 5 lessen met eindtoets over politiek 
De (on)macht van de Tweede Kamer 
Webquest Meedoen in de Politiek 
Het lobbyspel 
Verschillen tussen gemeenten 
Les over politieke stromingen in Powerpoint 
Webquest over meedoen met politiek 
Webquest over vrije meningsuiting 

Vaardigheden 

Hoe meer te motiveren? 

 
 
Interactieve leergangen, lesbladen of ander materiaal vmbo 
Heb je zelf bruikbaar lesmateriaal, plaats het dan zelf in de leermiddelendatabase. Heb je lesmateriaal op internet gevonden stuur dan een e-mail met met het internetadres naar Fred Luyben, dan wordt het op deze pagina gezet. Je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Leermiddelendatabase 
Fred Luyben 

Beeldvorming en stereotypering 

Gelijke behandeling, vooroordelen en discriminatie 
Webquest over reclame 

Criminaliteit en Rechtsstaat 

Een disserie over het strafproces 
Wat gebeurt er bij de rechtbank? 
Webquest over bescherming tegen terrorisme 
Webquest over in aanraking met justitie 
Webquest over vrijheid van meningsuiting 
Webquest over drugs 

Cultuur en Socialisatie 

Webquest over de jaren '60 
Tinkquest over de Rapcultuur 
Jeugdculturen (met video) 
Webquest over drugs 

Macht en Politiek 

Van wetsvoorstel tot wet 
Geef je mening over deze minister 

Invloed van de media

Nieuwsselectie en verborgen boodschappen 
Ontwikkeling van de publieke omroepen 
Webquest over de tv-gids 

Mens en werk 

Webquest over sociale zekerheid 

Multiculturele Samenleving VMBO 

Wat moet een inburgeraar kunnen? 
Lesbrief over allochtonen en discriminatie 
Leerlingenboek voor multicultureel vertellen (Utrecht 2001) [PDF ] 

Nederland en Europa  

Gevolgen van de uitbreiding van de EU 
Webquest Cheese Burger 
Voor of tegen de Europese Grondwet 

Politiek en beleid 

Serie van 5 lessen met eindtoets over politiek 
 De (on)macht van de Tweede Kamer 
Webquest Meedoen in de Politiek 
Het lobbyspel 
Webquest: Geef je meing over deze minister 

Sociale verschillen 

Sociale klassen en sociale ongelijkheid 
Gezondheid niet eerlijk verdeeld 
 Survival Calculator 

Vaardigheden 

Hoe meer te motiveren?