Massamedia

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Artikelen over dit thema

Achter de hype | Kennislink 
Economisch nieuws op waarde schatten Volg jij ook de meest recente economische ontwikkelingen in de media? Goed idee, maar blijf kritisch. Er sluipen namelijk geregeld fouten in economische nieuwsberichten. Over de oorzaken en wat je eraan kunt doen gaat dit artikel.

Nieuwe media veranderen gebruik stad 
De opkomst van digitale en mobiele media heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop mensen stedelijke ruimtes gebruiken en ervaren.

Toerist zoekt heil in fantasiewereld | Kennislink 
Steeds meer mensen kiezen voor een vakantiebestemming die zij kennen uit een boek, film of televisieserie. Ze hopen op deze locaties even onderdeel te worden van de wereld die zij kennen uit hun geliefde verhalen.

Nieuws in de klas 
Nieuws in de klas wil leerlingen stimuleren om mediabewuste burgers te worden door hen actief gebruik laten maken van journalistieke media, zowel via papaier als digitaal. 

Commedia 
Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. 

Raad voor de Journalistiek 
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten. 

Dutchkids 
Dutchkids vertellen over hun geloof, familie, eetgewoontes en taal. Zo krijgen leerlingen een beter beeld van de verschillende culturen in Nederland 

Documentaires

http://www.sgxl.nl/korte-docu-nederlandse-jongen-laat-telefoon-stelen-om-te-kijken-waar-hij-terecht-komt Waar gaan gestolen smartphones naar toe? In deze documentaire doet een jonge documentairemaker onderzoek.

http://www.npo.nl/radar/21-11-2016/AT_2061413  
Tros Radar over het belang van een goed wachtwoord.

http://www.npo.nl/vpro-thema-wat-nou-privacy/27-10-2010/VPRO_1142271 documentaire over privacy

http://www.npo.nl/tegenlicht-de-wereld-na-wikileaks/17-01-2011/VPRO_1144350 Tegenlicht over de wereld na wikileaks

http://www.omroepbrabant.nl/?news/242709982/Sexting+is+geen+Tilburgs+probleem,+maar+duikt+overal+op,+zegt+de+politie.aspx Omroep Brabant over sexting


Ingebracht docentenmateriaal over dit thema
Journalistieke tips van Frits Wester en Ferry Mingelen. 
Media en allochtonen 
A4-krant over Multimedia van het NRC in pdf-formaat 

Ingebrachte leerlingenopdrachten voor VMBO 3/4
PO armoede in Nederland 
Kijkwijzer bij de Zembla-uitzending "Moord, doodslag, taakstraf" 6/7/2008
vrijheid 
Opdrachtenpakket bij Krant in de Klas 
Doelgroepen van Tijdschriften 
Reclame ontwerpen / maken 
Zoeken op internet 
nieuwsopdracht 
Lessenserie Massamedia 
World Wide Web 

Ingebrachte leerlingenopdrachten voor de 2e fase HAVO
Reader maatschappijleer Domeinen A t/m D 
PO Massamedia 
Opdrachten bij kranten lezen (Krant in de Klas) 
Kenmerken geschreven media 
Introductie opdracht communicatie 
Toets massamedia en benaderingswijzen 
Commentator van de week 
Media en politiek 
Identiteit van kranten in Nederland 
Analyse documentaire 
Identiteit van kranten 

Ingebrachte leerlingenopdrachten voor de 2e fase VWO
analising an documentary and writing a review 
selective pereception and frame of reference observation assignment 
opdracht bij Bowling for Columbine adhv benaderinswijze 
Opdrachten bij Krant in de Klas 
analyse documentaire Fahrenheit 9/11 
Geachte redactie... 
Weekjournaal 
reclame analyse 
Identiteit van kranten 

Ingebrachte toetsen over dit thema
Toets massamedia, H7,8,9 Essener 
schoolexamen massamedia v6 
SE Politieke Besluitvorming en Massamedia 
Toets massamedia 
SE VMBO 3 Massamedia 
SE vragen Massamedia 
Toetsen massamedia Delphi 
SE Cultuur en Media VMBO gtl of t 2006 
Meerkeuzetoets bij Thema's Vwo: Wat is Maatschappijleer en Massamedia Hoofdstuk 1 t/m 3 
Interactieve (proef)toets Massamedia VMBO KB/BB met en zonder bron 
Maatschappijleer 2 Toets Massamedia 
Interactieve digitale toets met uitslag over invloed van de media 
Media en reclame 
Interactieve digitale toets met uitslag over massacommunicatie 


Interactieve opdrachten
 

Proeftoets Media vmbo 

.