Thema's Maatschappijleer

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Hieronder bevinden zich in het menu de pagina's met de verschillende thema's voor Maatschappijleer.
Verschillende thema's (zoals politiek, media, criminaliteit, werk en multicultureel) komen zowel in de 2e Fase als op het vmbo voor. Andere thema's (zoals milieu en ontwikkelingssamenwerking) alleen in de 2e Fase en enkele (zoals beeldvorming en stereotypering, cultuur en socialisatie, sociale verschillen en macht en zeggenschap) worden alleen als zodanig gebruikt in het vmbo.
 
 Per pagina wordt een thema op de volgende wijze uitgewerkt:
 - Inbreng van leden en partners (zoals Kennislink) over dit thema.
 - Aandachtspunten met verwijzingen naar relevante sites met (les)materiaal.
 - Interactieve opdrachten voor leerlingen, waaronder (proef)toetsen.
 - Verwijzingen naar videofragmenten op internet. 
 
 De thema's in alfabetische volgorde, zoals ze nog op de oude site staan (of kies een thema via het menu): 
 
Hieronder bevinden zich in het menu de pagina's met de verschillende thema's voor Maatschappijleer.
Verschillende thema's (zoals politiek, media, criminaliteit, werk en multicultureel) komen zowel in de 2e Fase als op het vmbo voor. Andere thema's (zoals milieu en ontwikkelingssamenwerking) alleen in de 2e Fase en enkele (zoals beeldvorming en stereotypering, cultuur en socialisatie, sociale verschillen en macht en zeggenschap) worden alleen als zodanig gebruikt in het vmbo.
Per pagina wordt een thema op de volgende wijze uitgewerkt:
 - Inbreng van leden en partners (zoals Kennislink) over dit thema.
 - Aandachtspunten met verwijzingen naar relevante sites met (les)materiaal.
 - Interactieve opdrachten voor leerlingen, waaronder (proef)toetsen.
 - Verwijzingen naar videofragmenten op internet.
 
 De thema's in alfabetische volgorde, zoals ze nog op de oude site staan (of kies een thema via het menu): 
  - Criminaliteit en rechtsstaat (Maatschappijleer 2 VMBO en MAW 2e fase) 
 - Cultuur en socialisatie (Maatschappijleer 1 VMBO) 
 - Macht en zeggenschap (Maatschappijleer 1 VMBO) 
 - Massamedia (Maatschappijleer 2 VMBO en MAW 2e fase) 
 - Mens en werk (Maatschappijleer 2 VMBO en MAW 2e fase) 
 - Milieu en beleid (MAW Tweede fase) 
 - Multiculturele samenleving (Maatschappijleer 2 VMBO en MAW 2e fase) 
 - Pluriforme samenleving (Maatschappijleer 1 Tweede fase) 
 - Parlementaire democratie (Maatschappijleer 1 Tweede fase) 
 - Politiek (Politiek en beleid: Maatschappijleer 2 VMBO en Politieke besluitvorming: MAW 2e fase) 
 - Rechtsstaat (Maatschappijleer 1 Tweede fase) 
 - Sociale verschillen (Maatschappijleer 1 VMBO) 
 - Vaardigheden (Maatschappijleer 1 en 2 VMBO en Maatschappijleer 1 en MAW 2e fase) 
 - Verzorgingsstaat (Maatschappijleer 1 Tweede fase) 
 
 Het Examenblad 
 Op de site van Het Examenblad staat het examenprogramma Maatschappijwetenschappen en de erbij horende examendocumenten. 
 
 Kennislink 
 Kennislink tracht wetenschappelijk materiaal over Maatschappijwetenschappen voor leerlingen toegankelijk te maken.  
 
 Educatiebank 
 Lesmateriaal over: Derde Wereld, milieu, oorlog & vrede, rechten, multiculturele samenleving.