Milieu en beleid

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Aandachtspunten 

Duurzame energie 
Uitputting van fossiele brandstoffen en een versterkt broeikaseffect dwingt ons de nodige inspanningen te leveren om het schadelijk effect van ons energiegebruik een halt toe te roepen. Er is duurzamere energie nodig. 

Milieuloket 
Waarom is duurzame ontwikkeling belangrijk?
Ga daarvoor naar Milieukwesties van het Milieuloket.

Jongerenpanel 1 Vandaag 

Milieucentraal

Tegenlicht

Belicht diverse thema's op dit gebied.

Rot op met je milieu

Programma van de EO waarin jongeren met diverse milieuvraagstukken geconfronteerd worden.

Lesmateriaal van Greenpeace

  • Simulatiespel de 'Energie[r]evolutie': laat de leerlingen naar het klimaatprobleem kijken door de ogen van de overheid, consument, energiemaatschappij of milieuorganisatie. 
  • Powerpoint over TTIPonderhandelingen die plaatsvinden achter gesloten deuren. Wat kan zo'n handelsverdrag betekenen voor mens, milieu en economie?
  • Digibordlessen 'Tijd voor Duurzaam': hoe duurzaam zijn productieprocessen van je voedsel? Het ene keurmerk kijkt naar mensenrechten, het andere naar milieu en weer andere naar dierenwelzijn. Welk verhaal vertelt je voedsel?
  • Lestips over windenergie: windmolens zijn onmisbaar in een fossielvrije toekomst maar ook vaak onderwerp van maatschappelijk debat. Hoe creëer je draagvlak onder inwoners en welke rol speelt de lokale politiek?


Interactieve opdrachten 

Proeftoets Milieu havo/vwo 
Deze toets bestaat uit 15 vragen.